OLC

 

De elektronische leeromgeving

In de! Kunsthumaniora wordt intensief gebruik gemaakt van Smartschool, een elektronische leeromgeving. Smartschool heeft onder andere een intern mailsysteem waarmee ouders en leerkrachten rechtstreeks contact met elkaar kunnen opnemen, ook is het mogelijk om wekelijks de afwezigheden, het online puntenboekje, de rapporten dagelijks werk en de schoolagenda van de leerling te raadplegen.

Digitale schoolagenda

Sinds schooljaar 2010-2011 maken wij in alle klassen gebruik van een digitale schoolagenda. Deze agenda is te bekijken via de website van Smartschool. In deze agenda staan het onderwerp van elke les, de taken en de toetsen. Deze worden in de agenda geplaatst door de vakleerkrachten. Via de co-account kunnen ook ouders deze agenda bekijken. Daarnaast gebruiken wij ook nog een papieren versie.

Skore, het online puntenboek

Sinds schooljaar 2007-2008 werken we met skore, het elektronisch rapporteringsysteem en puntenboekje. De cijfers en evaluaties kunnen via het internet van om het even welke plaats worden geraadpleegd door ouders en leerlingen. Omdat je als leerling snel feedback krijgt over de resultaten weet je meteen waar je het goed doet en waar extra inspanningen nodig zijn.

De resultaten worden nog steeds periodiek samengebracht in een klassiek papieren rapport. De verschillende rapportperioden kan je terugvinden in onze schoolkalender. Ouders die niet over een computer beschikken of de punten van hun kind liever niet via het internet opvragen blijven zo ook op de hoogte van de tussentijdse resultaten.

Welke hardware is nodig om Smartschool te kunnen gebruiken
Een computer (uiteraard) met een internetverbinding. Een breedbandverbinding is aangewezen om vlot te kunnen werken, maar niet onontbeerlijk. De web-browser (bij voorkeur Google Chrome) moet cookies, javascript en popups toelaten, en java moet geïnstalleerd zijn. Meer info vindt u op http://www.smartschool.be/help, ook te bereiken via het platform zelf, link ‘handleiding’.

Moet iedereen die geen computer met breedband bezit, dat nu aankopen?
Neen! De school zorgt ervoor dat alle leerlingen gelijke kansen hebben om Smartschool te gebruiken. De schoolcomputers dienen als ondersteuning. Daarom geldt volgende afspraak : een leerling die Smartschool niet van thuis uit kan gebruiken, kan op eenvoudige aanvraag op het leerlingensecretariaat toegang krijgen tot de computers in het OLC waar hij/zij tijdens de middagpauze en na de schooluren er gebruik kan van maken.
Noodzakelijke berichten, zoals de aankondiging van toetsen, taken, inhaallessen,… zullen
EN via de agenda EN via Smartschool meegedeeld worden, zodat niemand afhankelijk is van het internetplatform alleen. U kan inloggen op dit internetadres : http://kunsthumaniora.smartschool.be. Dit is een beveiligde website waar u alleen toegang toe krijgt met een eigen account en paswoord. Deze worden in het begin van het schooljaar geactiveerd.

Meer informatie over Smartschool krijgt u begin september tijdens de jaarlijkse informatieavond voor ouders van nieuwe leerlingen zowel in Campus Ieperman, Wilrijk als in Campus Harmonie, Antwerpen. Ook de Ouderraad organiseert in het begin van het schooljaar een workshop Smartschool. Deze data vindt u in de schoolkalender.